Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2016

T4Thai

จุดเด่นและจุดอ่อนของการคัดเลือกใช้บริการ บริษัทขนส่งสินค้า เปรียบกับการขนผลิตภัณฑ์แนวทางอื่น

        ท่านรู้หรือไม่ว่าการเลือกสรรวิธีเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ รถรับจ้างขนส่งสินค้าหรือการย้ายสินค้าแบบอื่นส่งผลลัพธ์กับกำไรของกิจการมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากในช่วงปัจจุบันที่วิทยาการในการผลิตผลิตภัณฑ์มีความละม้ายกันในด้านคุณภาพของตัวสินค้าเมื่อเปรียบกับมูลค่าของสินค้าจำพวกเดียวกันของกิจการค้าของคู่แข่งในตลาด การชิงชัยของกิจการที่อยู่ในตลาดเดียวกันเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงจึงอาจจะมิใช่ช่องทางที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบต่อผู้เข้าแข่งขันอีกต่อไปหากแต่การหาลู่ทางในการปฏิบัติการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับตัวผลิตภัณฑ์ภายหลังที่ผ่านวิธีการการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างหากที่ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจหลักที่ทำให้กิจการค้าต่างๆสามารถมีชัยชนะเหนือคู่แข่งได้โดยการค้นหาวิถีทางหลากหลายเพื่อเสริมมูลค่าให้กับตัวสินค้า หรือ ธุรกิจอาจจะคัดสรรวิธีการนานาเพื่อใช้จัดการลดต้นทุนในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมการผลิต ทั้งที่เกี่ยวโยงโดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวผลิตภัณฑ์ พอมองถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่สัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อเงินกำไรหรือการขาดทุนที่ธุรกิจการค้าจะได้รับ ขั้นตอนการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อนั้นนับเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกิจการอย่างชัดแจ้งทั้งในเรื่องของต้นทุน,ศักยภาพในการชิงชัย ฯลฯซึ่งกระบวนการในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นก็มีความต่างกันออกไปในแต่ละกิจการค้า บางธุรกิจอาจลงทุนจัดการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง บางกิจการอาจไม่ต้องการลงเงินและไม่ต้องการแบกรับภาระที่เกิดขึ้นจากการจัดการขนส่งด้วยตัวเองก็อาจคิดทบทวนที่จะใช้บริการ รถรับจ้างขนของ ที่มีความช่ำชองในการจัดการ ซึ่งการที่ธุรกิจจะพินิจพิเคราะห์ลงทุนในการดำเนินงานขนส่งสินค้าด้วยตนเองหรือใช้บริการจาก บริษัทขนส่งสินค้า ที่มีความชำนิชำนาญมากกว่า ก็ส่งผลให้เงินลงทุนในการดำเนินงานของธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไปหากพินิจพิเคราะห์ในวิธีการขนส่งสินค้าจะพบว่ามีนัยยะสำคัญที่เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งสามารถขยายความออกมาได้ว่าถ้ามีจำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการขนย้ายต่อครั้งมากแค่ไหนก็จะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้านั้นยิ่งต่ำลง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการขนย้ายสินค้าลักษณะเดียวกันที่มีจำนวนการขนส่งต่อครั้งต่ำกว่า
         ถึงอย่างไรการตัดทอนต้นทุนที่ทุกๆธุรกิจการค้ามุ่งหมาย โดยใช้การบริการรถขนส่งสินค้า ขนสินค้าเป็นจำนวนมากต่อครั้งนั้น อาจไม่ได้ผลดังที่ตั้งเจตนาไว้ทั้งหมด เช่นในบางกิจการปรารถนาที่จะลดเงินลงทุนค่าขนส่งสินค้าลงจากปัจจุบันนี้ให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อทำงานจริง หลายๆธุรกิจการค้าอาจพบว่าไม่สามารถบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมดซึ่งปัญหาต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน เช่น ปมปัญหาจากตัวยานพาหนะที่ใช้ทำการขนส่งสินค้าหรือ รถรับจ้างขนของ ทั้งหลาย ปัญหาจากทางที่รถขนส่งสินค้านิยมใช้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนจากสภาพการณ์ที่เมืองไทยประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ อันทำให้เกิดความทุลักทุเลในการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆ หรืออาจไม่สามารถทำการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆได้เลยฯลฯ ข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้นั้นมีความผันแปรอยู่ทุกเวลา จากรายละเอียดปลีกย่อยที่ได้กล่าวมาข้างต้นอุปสรรคของการลดทุนอันไม่เป็นไปตามความตั้งใจ จึงเป็นเรื่องที่น่าวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนากิจกรรมในการลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า อันจะช่วยให้กิจการค้ามีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการศึกษาวิจัยจะศึกษาในเรื่องของวิธีการการขนส่งสินค้าทางถนน, ทางรถไฟและทางน้ำ มาประกอบกันเพื่อให้หาช่องทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะกับธุรกิจนั้นๆมากที่สุดโดยเมื่อพินิจพิจารณาถึงข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้า, ทางรถไฟและทางน้ำ จะพบว่าการขนส่งทางถนนโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้านั้นมีสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆหมายความว่ายังมีช่องทางและประสิทธิภาพในการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าในจำพวกอื่นๆได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางน้ำ ซึ่งการเรียนรู้เพื่อประมาณลู่ทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแบบนั้นๆจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนนาน

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl